Retentie start bij acquisitie: vinden en vragen

Op dit blog hebben we het veel over behoud van donateurs, en wat je daar aan kan doen zodra iemand aan boord is. Echter, het punt van werving is misschien wel vele malen belangrijker.

Het is een utopie om te denken dat donateurs in de rij staan om donateur bij je te worden, dus je moet op pad om potentiële donateurs te vinden en te vragen. Bij zowel het vinden als het vragen gaat het nog wel eens mis.

Read More

De beste bedankbrief ooit

Ik zeg het wel vaker: donateurs moet je vaak en oprecht bedanken. En waar mogelijk anders dan anderen. Wat zijn nou de essentiële ingrediënten om tot de beste bedankbrieven te komen? Je moet donateurs laten weten dat je ze kent. Bedank ze waarvoor ze geld hebben gegeven. En laat weten hoe hun donaties verschil maken; welke impact bereiken ze? Dat is in grote lijnen waar het om gaat.

Read More

'Donorgericht' logisch, maar niet gemakkelijk

Wanneer ik fondsenwervers uitleg wat donateurgerichte fondsenwerving betekent, krijg ik vaak te horen dat het allemaal zo logisch klinkt. En dat klinkt het ook. Maar makkelijk is het blijkbaar niet, want waarom gebeurt het dan nog zo weinig?

Het is logisch dat jouw acties in het hier en nu een effect hebben op de lange termijn. En het is een volslagen open deur dat donateurs bedankt willen worden voor hun giften. En natuurlijk wil niemand worden overvraagd. Dit zijn allemaal open deuren in theorie. Echter, in de praktijk zitten die deuren behoorlijk dicht.

Read More

Dit is wat donateurs te zeggen hebben...

Tijdens de National Fundraising Convention begin deze maand kwamen niet alleen fondsenwervers aan het woord. Ook donateurs hadden een centrale plek in het programma.

In een speciale sessie kregen donateurs van verschillende goede doelen de mogelijkheid om directe feedback te geven aan de fondsenwervers in de zaal. De bijeenkomst werd geleid door Ken Burnett die zijn persoonlijke aantekeningen op zijn website heeft gedeeld.

Read More

Give donors the respect they deserve

Many fundraisers are aware of relationship fundraising. Ken Burnett’s famous book Relationship Fundraising has opened many eyes over the last 25 years. There aren’t many fundraisers who haven’t read this book. However, its vision and core message have never been fully implemented in our sector.

Read More

Disce aut Discede: learn or leave!

The Latin phrase "Disce aut Discede" is used as the motto of many institutions and schools. It means "Learn or Leave". It's time we adopt this mindset in our sector as well.

There is plenty of best practice available in the sector, as you will see when The Commission on the Donor Experience presents her findings. But to be honest: there is more bad practice happening around us. More then we'd like to see.

Read More

A donor relationship is not a trick

Rockstar Amanda Palmer said it in the opening plenary of the #IFC2016: 'A relationship is not a trick'. And it came back to me throughout the conference. The best donor relations are based on authenticity and reciprocity. If that's our goal and we take a closer look at our fundraising results in recent years, we have to start asking the right questions. To be more precise: we need to question everything we do.

Read More